ARZEN
Informacije veljajo za As-75, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: As
Atomsko število: 33
Relativna atomska masa: 74.9216
Temperatura tališča: 613°C
Temperatura vrelišča: 817°C
Število protonov/elektronov: 33
Število nevtronov: 42
Razporeditev (po družinah): Polkovina
Kristalna struktura: Rombična
Gostota pri 293 K: 5.72 g/cm3
Barva: Siva


Atomska struktura

Bohrov model arzena Število lupin: 4

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 5


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
As-71 2.7 dneva
As-72 26 ur
As-73 80.3 dneva
As-74 17.8 dneva
As-75 Stabilen
As-76 26.3 ure
As-77 39 ur
As-79 9 minut


Drugi podatki

Datum odkritja: Poznano že v davnini
Odkritelj: Neznan
Izvor imena in simbola: Iz Grščine arsenikos in Latinščine arsenicum
Uporabnost: Strup, električni prevodnik, polprevodnik
Pridobivanje: Arzenopirit

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia