BARIJ
Informacije veljajo za Ba-137, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Ba
Atomsko število: 56
Relativna atomska masa: 137.327
Temperatura tališča: 7255°C
Temperatura vrelišča: 1140°C
Število protonov/elektronov: 56
Število nevtronov: 81
Razporeditev (po družinah): Zemljo alkalijska kovina
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 3.51 g/cm3
Barva: Siva


Atomska struktura

Bohrov model barija Število lupin: 6

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 18
Peta lupina: 8
Šesta lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Ba-130 Stabilen
Ba-131 11.7 dneva
Ba-132 Stabilen
Ba-133 10.5 leta
Ba-133m1.6 dneva
Ba-134 Stabilen
Ba-135 Stabilen
Ba-135m1.2 dneva
Ba-136 Stabilen
Ba-137 Stabilen
Ba-137m2.6 minute
Ba-138 Stabilen
Ba-139 1.4 ure
Ba-140 12.8 dneva
Ba-141 18.3 minute
Ba-142 10.7 minute


Drugi podatki

Datum odkritja: 1808
Odkritelj Sir Humphrey Davy
Izvor imena in simbola: Iz Grščine barys (težek)
Uporabnost: Ni znane uporabe
Pridobivanje: Barit, whitherit

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia