BOHRIJ
Tudi znan kot:
UNNILSEPTIJ (Uns), NIELSBOHRIJ (Ns)
Informacije veljajo za Bh-262, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Bh
Atomsko število: 107
Relativna atomska masa: (262)
Temperatura tališča: Neznana
Temperatura vrelišča: Neznana
Število protonov/elektronov: 107
Število nevtronov: 155
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Neznana
Gostota pri 293 K: Neznana
Barva: Neznana


Atomska struktura

Bohrov model bohrija Število lupin: 7

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 32
Peta lupina: 32
Šesta lupina: 13
Sedma lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Bh-261 0.01 sekunde
Bh-262 0.1 sekunde
Bh-262m 0.0080 sekunde


Drugi podatki

Datum odkritja: 1976
Odkritelj: Peter Armbruster, Gottfried Munzenber in ostali
Izvor imena in simbola: Po Nielsu Bohru (danski fizik)
Uporabnost: Ni znane uporabe
Pridobivanje: Umetno

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia