BROM
Informacije veljajo za Br-80, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Br
Atomsko število: 35
Relativna atomska masa: 79.904
Temperatura tališča: -7.2°C
Temperatura vrelišča: 58.78°C
Število protonov/elektronov: 35
Število nevtronov: 45
Razporeditev (po družinah): Halogen
Kristalna struktura: Triklinska
Gostota pri 293 K: 3.119 g/cm3
Barva: Rdeča


Atomska struktura

Bohrov model broma Število lupin: 4

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 7


Isotopes

Izotop Razpolovni čas
Br-76 16 ur
Br-77 2.4 dneva
Br-79 Stabilen
Br-80 17.7 minute
Br-80m 4.42 ure
Br-81 Stabilen
Br-82 1.5 dneva
Br-83 2.4 ure
Br-84 31.8 minute
Br-85 2.9 minute


Drugi podatki

Datum odkritja: 1826
Odkritelj: Antoine J. Balard
Izvor imena in simbola: Iz Grščine brômos (smrad)
Uporabnost: Strup
Pridobivanje: Morska voda

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia