KADMIJ
Informacije veljajo za Cd-112, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Cd
Atomsko število: 48
Relativna atomska masa: 112.411
Temperatura tališča: 320.9°C
Temperatura vrelišča: 765°C
Število protonov/elektronov: 48
Število nevtronov: 64
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Heksagonalna
Gostota pri 293 K: 8.65 g/cm3
Barva: Srebrna


Atomska struktura

Bohrov model kadmija Število lupin: 5

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 18
Peta lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Cd-106 Stabilen
Cd-108 Stabilen
Cd-109 462 dni
Cd-110 Stabilen
Cd-111 Stabilen
Cd-111m 48.5 minute
Cd-112 Stabilen
Cd-113 9.0E15 let
Cd-113m 14.1 leta
Cd-114 Stabilen
Cd-115 2.2 dneva
Cd-115m 44.6 dneva
Cd-116 Stabilen
Cd-117 2.5 ure
Cd-118 3.4 ure


Drugi podatki


Datum odkritja: 1817
Odkritelj: Fredrich Stromeyer
Izvor imena in simbola: Iz Grščine kadmeia (staro ime za kalamin) in iz Latinščine cadmia
Uporabnost: Strup, Ni-Cd baterije
Pridobivanje: Stranski proizvod rafineriranja cinka

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia