KIRIJ
Informacije veljajo za Cm-247, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Cm
Atomsko število: 96
Relativna atomska masa: (247)
Temperatura tališča: 1340°C
Temperatura vrelišča: Neznana
Število protonov/elektronov: 96
Število nevtronov: 151
Razporeditev (po družinah): Aktinoid
Kristalna struktura: Neznana
Gostota pri 293 K: 13.511 g/cm3
Barva: Neznana


Atomska struktura

Bohrov model kirija Število lupin: 7

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 32
Peta lupina: 25
Šesta lupina: 9
Sedma lupina 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Cm-241 32.8 dneva
Cm-242 162.8 dneva
Cm-243 29.1 leta
Cm-244 18.1 leta
Cm-245 8500 let
Cm-246 4760 let
Cm-247 1.56E7 let
Cm-248 348000 let
Cm-249 1.1 ure
Cm-250 9700 let


Drugi podatki

Datum odkritja: 1944
Odkritelj: G.T. Seaborg
Izvor imena in simbola: Po Pierre in Marie Curie
Uporabnost: Ni znane uporabe
Pridobivanje: Umetno

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia