KOBALT
Informacije veljajo za Co-59, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Co
Atomsko število: 27
Relativna atomska masa: 58.9332
Temperatura tališča: 1495°C
Temperatura vrelišča: 2870°C
Število protonov/elektronov: 27
Število nevtronov: 32
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Heksgonalna
Gostota pri 293 K: 8.9 g/cm3
Barva: Srebrna


Atomska struktura

Bohrov model kobalta Število lupin: 4

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 15
Četrta lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Co-56 77.3 dneva
Co-57 271.8 dneva
Co-58 70.9 dneva
Co-58m 9.1 ure
Co-59 Stabilen
Co-60 5.3 leta
Co-60m 10.5 minute
Co-61 1.7 ure


Drugi podatki

Datum odkritja: 1737
Odkritelj: George Brandt
Izvor imena in simbola: Iz Grščine kobalt ali kobold (škodljiva pijača)
Uporabnost: Magneti, keramika, posebna stekla
Pridobivanje: Arzenik, kisik, žveplo, kobaltine

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia