KROM
Informacije veljajo za Cr-52, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Cr
Atomsko število: 24
Relativna atomska masa: 51.9961
Temperatura tališča: 1857°C
Temperatura vrelišča: 2672°C
Število protonov/elektronov: 24
Število nevtronov: 28
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 7.19 g/cm3
Barva: Siva


Atomska struktura

Bohrov model kroma Število lupin: 4

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 13
Četrta lupina: 1


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Cr-49 42.3 minute
Cr-50 Stabilen
Cr-51 27.7 dneva
Cr-52 Stabilen
Cr-53 Stabilen
Cr-54 Stabilen


Drugi podatki

Datum odkritja: 1797
Odkritelj: Louis Vauquelin
Izvor imena in simbola: Iz Grščine chrôma (barva)
Uporabnost: Nerjaveče jeklo
Pridobivanje: Kromit

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia