CEZIJ
Informacije veljajo za Cs-133, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Cs
Atomsko število: 55
Relativna atomska masa: 132.90546
Temperatura tališča: 28.5°C
Temperatura vrelišča: 678.4°C
Število protonov/elektronov: 55
Število nevtronov: 78
Razporeditev (po družinah): Alkalijska kovina
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 1.873 g/cm3
Barva: Srebrna


Atomska struktura

Bohrov model cezija Število lupin: 6

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 18
Peta lupina: 8
Šesta lupina: 1


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Cs-126 1.6 minute
Cs-129 1.3 dneva
Cs-131 9.7 dneva
Cs-132 6.4 dneva
Cs-133 Stabilen
Cs-134 2.1 leta
Cs-134m 2.9 ure
Cs-135 2300000 let
Cs-136 13.2 dneva
Cs-137 30.2 leta
Cs-138 32.2 minute
Cs-139 9.3 minute


Drugi podatki

Datum odkritja: 1860
Odkritelj: Fustov Kirchoff
Izvor imena in simbola: Iz Latinščine caesius (nebesno moder)
Uporabnost: Odstrani zrak iz vakumske cevi
Pridobivanje: Polucit

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia