BAKER
Informacije veljajo za Cu-64, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Cu
Atomsko število: 29
Relativna atomska masa: 63.546
Temperatura tališča: 1083°C
Temperatura vrelišča: 2567°C
Število protonov/elektronov: 29
Število nevtronov: 35
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 8.96 g/cm3
Barva: oranžno/rdeča


Atomska struktura

Bohrov model bakra Število lupin: 4

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 1


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Cu-61 3.4 ure
Cu-62 9.7 minute
Cu-63 Stabilen
Cu-64 12.7 ure
Cu-65 Stabilen
Cu-67 2.6 dneva


Drugi podatki


Datum odkritja: Poznano že v davnini
Odkritelj: Neznan
Izvor simbola: Iz Latinščine cyprium, po otoku Cipru
Uporabnost: Električni prevodnik, nakit, kovanci, plombe
Pridobivanje: Halkopirit, koveline, halkosin

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia