FERMIJ
Informacije veljajo za Fm-257, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Fm
Atomsko število: 100
Relativna atomska masa: (257)
Temperatura tališča: Neznana
Temperatura vrelišča: Neznana
Število protonov/elektronov: 100
Število nevtronov: 157
Razporeditev (po družinah): Lantanoid
Kristalna struktura: Neznana
Gostota pri 293 K: Neznana
Barva: Neznana


Atomska struktura

Bohrov model fermija Število lupin: 7

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 32
Peta lupina: 30
Šesta lupina: 8
Sedma lupina 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Fm-249 3 minute


Drugi podatki

Datum odkritja: 1953
Odkritelj: Argonne, Los Alamos, Univerza Kalifornije
Izvor imena in simbola: Po Enricou Fermiju
Uporabnost: Ni znane uporabe
Pridobivanje: Umetno

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia