FRANCIJ
Informacije veljajo za Fr-223, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Fr
Atomsko število: 87
Relativna atomska masa: (223)
Temperatura tališča: 27°C
Temperatura vrelišča: 677°C
Število protonov/elektronov: 87
Število nevtronov: 136
Razporeditev (po družinah): Alkalijske kovina
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: Neznana
Barva: Neznana


Atomska struktura

Bohrov model francija Število lupin: 7

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 32
Peta lupina: 18
Šesta lupina: 8
Sedma lupina: 1


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Fr-212 20 minut
Fr-221 4.8 minute
Fr-222 14.3 minute
Fr-223 21.8 minute


Drugi podatki

Datum odkritja: 1939
Odkritelj: Marguerite Derey
Izvor imena in simbola: Po Franciji
Uporabnost: Ni znane uporabe
Pridobivanje: Razpad aktinija

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia