GALIJ
Informacije veljajo za Ga-70, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Ga
Atomsko število: 31
Relativna atomska masa: 69.723
Temperatura tališča: 29.78°C
Temperatura vrelišča: 2403°C
Število protonov/elektronov: 31
Število nevtronov: 39
Razporeditev (po družinah): Ostala kovina
Kristalna struktura: Triklinska
Gostota pri 293 K: 5.907 g/cm3
Barva: Srebrno/bela


Atomska struktura

Bohrov model galija Število lupin: 4

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 3


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Ga-66 9.5 ure
Ga-67 3.3 dneva
Ga-68 1.1 ure
Ga-69 Stabilen
Ga-71 Stabilen
Ga-72 14.1 ure


Drugi podatki

Datum odkritja: 1875
Odkritelj: Paul Emile Lecoq de Boisbaudran
Izvor imena in simbola: Iz Latinščine Gallia, staro ime za Francijo
Uporabnost: Izdelovanje polprevodnikov
Pridobivanje: Boksit, germanit, premog

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia