GADOLINIJ
Informacije veljajo za Gd-157, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Gd
Atomsko število: 64
Relativna atomska masa: 157.25
Temperatura tališča: 1311°C
Temperatura vrelišča: 3233°C
Število protonov/elektronov: 64
Število nevtronov: 93
Razporeditev (po družinah): Lantanoid
Kristalna struktura: Heksagonalna
Gostota pri 293 K: 7.895 g/cm3
Barva: Srebrnkasta


Atomska struktura

Bohrov model gadolinija Število lupin: 6

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 25
Peta lupina: 9
Šesta lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Gd-148 75 let
Gd-150 1800000 let
Gd-151 124 dni
Gd-152 1.1E14 let
Gd-153 241.6 dneva
Gd-154 Stabilen
Gd-155 Stabilen
Gd-156 Stabilen
Gd-157 Stabilen
Gd-158 Stabilen
Gd-159 18.6 ure
Gd-160 Stabilen
Gd-162 8.4 minute


Drugi podatki

Datum odkritja: 1880
Odkritelj: Jean de Marignac
Izvor imena in simbola: Gadolinit (mineral)
Uporabnost: Magneti
Pridobivanje: Gadolinit

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia