VODIK
Informacije veljajo za H-1, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: H
Atomsko število: 1
Relativna atomska masa: 1.00794
Temperatura tališča: -259.14°C
Temperatura vrelišča: -252.87°C
Število protonov/elektronov: 1
Število nevtronov: 0
Razporeditev (po družinah): Nekovina
Kristalna struktura: Heksagonalna
Gostota pri 293 K: 0.08988 g/cm3
Barva: Brezbarven


Atomska struktura

Bohrov model vodika Število lupin: 1

Prva lupina: 1


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
H-1 Stabilen
H-2 Stabilen
H-3 12.3 leta


Drugi podatki

Datum odkritja: 1766
Odkritelj: Henry Cavendish
Izvor simbola: Iz Grščine hudôr (voda)
Uporabnost: Baloni, čiščenje kovin
Pridobivanje: Voda, nafta, plin

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia