HAFNIJ
Informacije veljajo za Hf-178, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Hf
Atomsko število: 72
Relativna atomska masa: 178.49
Temperatura tališča: 2150°C
Temperatura vrelišča: 5400°C
Število protonov/elektronov: 72
Število nevtronov: 106
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Heksagonalna
Gostota pri 293 K: 13.2 g/cm3
Barva: Srebrna


Atomska struktura

Bohrov model hafnija Število lupin: 6

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 32
Peta lupina: 10
Šesta lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Hf-172 1.9 leta
Hf-174 2.0E15 let
Hf-175 70 dni
Hf-176 Stabilen
Hf-177 Stabilen
Hf-178 Stabilen
Hf-179 Stabilen
Hf-180 Stabilen
Hf-182 Stabilen
Hf-182 Stabilen


Drugi podatki

Datum odkritja: 1923
Odkritelj: Dirk Coster
Name Origin: Iz Latinščine Hafnia (Kobenhavn)
Uporabnost: Nuklearni reaktorji
Pridobivanje: Cirkonijev silikat

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia