HASSIJ
Tudi znan kot:
UNNILOKTIJ (Uno), HAHNIJ (Hn),
Informacije veljajo za Uno-265, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Hs
Atomsko število: 108
Relativna atomska masa: (265)
Temperatura tališča: Neznana
Temperatura vrelišča: Neznana
Število protonov/elektronov: 108
Število nevtronov: 157
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Neznana
Gostota pri 293 K: Neznana
Barva: Neznana


Atomska struktura

Bohrov model hassija Število lupin: 7

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 32
Peta lupina: 32
Šesta lupina: 14
Sedma lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Hs-265 2 milisekundi


Drugi podatki

Datum odkritja: 1984
s Odkritelj: Peter Armbruster, Gottfried Munzenber in ostali
Izvor imena in simbola: Iz Latinščine Hassias nemška državica
Uporabnost: Ni znane uporabe
Pridobivanje: Umetno

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia