INDIJ
Informacije veljajo za In-115, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: In
Atomsko število: 49
Relativna atomska masa: 114.818
Temperatura tališča: 156.61°C
Temperatura vrelišča: 2000°C
Število protonov/elektronov: 49
Število nevtronov: 66
Razporeditev (po družinah): Ostala kovina
Kristalna struktura: Tetragonalna
Gostota pri 293 K: 7.31 g/cm3
Barva: Srebrnkasta


Atomska struktura

Bohrov model indija Število lupin: 5

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 18
Peta lupina: 3


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
In-111 2.8 dneva
In-113 Stabilen
In-113m 1.7 ure
In-114 1.2 minute
In-114m 49.5 dneva
In-115 4.4E14 let
In-115m 4.5 ure
In-116 14.1 sekunde
In-116m 54.2 minute
In-117 44 minut
In-117m 1.9 ure


Drugi podatki

Datum odkritja: 1863
Odkritelj: Ferdinand Reich
Izvor imena in simbola: Po indigo barvi, ki je vidna v njegovem spektrulor
Uporabnost: Visoko-hitrostni ležaji
Pridobivanje: Stranski proizvod rafineriranja cinka

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia