IRIDIJ
Informacije veljajo za Ir-192, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Ir
Atomsko število: 77
Relativna atomska masa: 192.217
Temperatura tališča: 2410°C
Temperatura vrelišča: 4527°C
Število protonov/elektronov: 77
Število nevtronov: 115
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 22.5 g/cm3
Barva: Bela


Atomska struktura

Bohrov model iridija Število lupin: 6

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 32
Peta lupina: 15
Šesta lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Ir-188 1.7 dneva
Ir-189 13.2dneva
Ir-190 11.8 dneva
Ir-190m 1.2 ure
Ir-190m2 3.2 ure
Ir-191 Stabilen
Ir-192 73.8 dneva
Ir-193 Stabilen
Ir-193m 10.5 dneva
Ir-194 19.3 ure
Ir-194m 170 dni


Drugi podatki

Datum odkritja: 1804
Odkritelj: S. Tenant
Izvor imena in simbola: Iz Latinščine iridis (mavrica)
Uporabnost: Konica zlatih peres, posebne posode
Pridobivanje: Ruda (platine)

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia