LITIJ
Informacije veljajo za Li-7, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Li
Atomsko število: 3
Relativna atomska masa: 6.941
Temperatura tališča: 180.54°C
Temperatura vrelišča: 1347°C
Število protonov/elektronov: 3
Število nevtronov: 4
Razporeditev (po družinah): Alkalijska kovina
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 0.53 g/cm3
Barva: Srebrnkasta


Atomska struktura

Bohrov model litija Število lupin: 2

Prva lupina: 2
Druga lupina: 1


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Li-6 Stabilen
Li-7 Stabilen


Drugi podatki

Datum odkritja: 1817
Odkritelj: Johann Arfvedson
Izvor imena in simbola: Iz Grščine lithos (kamen)
Uporabnost: Baterije, kermaika, maziva
Pridobivanje: Puščenaje električnega toka skozi stopljeni litijev klorid, spodumen

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia