LUTECIJ
Informacije veljajo za Lu-175, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Lu
Atomsko število: 71
Relativna atomska masa: 174.967
Temperatura tališča: 1656°C
Temperatura vrelišča: 3315°C
Število protonov/elektronov: 71
Število nevtronov: 104
Razporeditev (po družinah): Lantanoid
Kristalna struktura: Heksagonalna
Gostota pri 293 K: 9.85 g/cm3
Barva: Srebrnkasta


Atomska struktura

Bohrov model lutecij Število lupin: 6

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 32
Peta lupina: 9
Šesta lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Lu-172 6.7 dneva
Lu-172m 3.7 minute
Lu-173 1.37 leta
Lu-174 3.3 leta
Lu-174m 142 dni
Lu-175 Stabilen
Lu-176 3.6E10 let
Lu-177 6.68 dneva
Lu-177m 160.7 dneva


Drugi podatki

Datum odkritja: 1907
Odkritelj: Georges Urbain
Izvor imena in simbola: Iz Lutetia (staro ime za Pariz)
Uporabnost: Ni znane uporabe
Pridobivanje: Gadolinit, ksenotim

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia