MOLIBDEN
Informacije veljajo za Mo-96, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Mo
Atomsko število: 42
Relativna atomska masa: 95.94
Temperatura tališča: 2617°C
Temperatura vrelišča: 4612°C
Število protonov/elektronov: 42
Število nevtronov: 54
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 10.22 g/cm3
Barva: Srebrnkasta


Atomska struktura

Bohrov model molibdena Število lupin: 5

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 13
Peta lupina: 1


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Mo-91 15.5 minute
Mo-92 Stabilen
Mo-93 3500 let
Mo-94 Stabilen
Mo-95 Stabilen
Mo-96 Stabilen
Mo-97 Stabilen
Mo-98 Stabilen
Mo-99 2.74 dneva
Mo-100 Stabilen
Mo-101 14.6 minute


Drugi podatki

Datum odkritja: 1778
Odkritelj: Carl Wilhelm Scheele
Name Origin: Iz Grščine molubdos (svinec)
Uporabnost: Letala, izstrelki
Pridobivanje: Molybdenit, wulfenit

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, a tlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia