Informacije veljajo za N-14, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki


Simbol: N
Atomsko število: 7
Relativna atomska masa: 14.00674
Temperatura tališča: -209.9°C
Temperatura vrelišča: -195.8°C
Število protonov/elektronov: 7
Število nevtronov: 7
Razporeditev (po družinah): Nekovina
Kristalna struktura: Heksagonalna
Gostota pri 293 K: 1.2506 g/cm3
Barva: Brezbarven


Atomska struktura

Bohrov model dušika Število lupin: 2

Prva lupina: 2
Druga lupina: 5


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
N-13 9.97 minute
N-14 Stabilen
N-15 Stabilen
N-16 7.13 sekunde


Drugi podatki

Datum odkritja: 1772
Odkritelj: Daniel Rutherford
Izvor simbola: Iz Grščine
Uporabnost: Sestavlja večino atmosfere
Pridobivanje: Tekoči zrak

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia