NATRIJ
Informacije veljajo za Na-23, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Na
Atomsko število: 11
Relativna atomska masa: 22.98977
Temperatura tališča: 97.8°C
Temperatura vrelišča: 552.9°C
Število protonov/elektronov: 11
Število nevtronov: 12
Razporeditev (po družinah): Alkalijske kovine
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 0.971 g/cm3
Barva: Srebrnkasta


Atomska struktura

Bohrov model natrija Število lupin: 3

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 1


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Na-22 2.6 leta
Na-23 Stabilen
Na-24 14.96 ure


Drugi podatki

Datum odkritja: 1807
Odkritelj: Sir Humphrey Davy
Izvor imena in simbola: Iz Latinščine natrium (natrij)
Uporabnost: Medicina, poljedelstvo
Pridobivanje: Kuhinjska sol in ostala hrana

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia