NIOBIJ
Informacije veljajo za Nb-93, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Nb
Atomsko število: 41
Relativna atomska masa: 92.90638
Temperatura tališča: 2468°C
Temperatura vrelišča: 4927°C
Število protonov/elektronov: 41
Število nevtronov: 52
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 8.57 g/cm3
Barva: Bela


Atomska struktura

Bohrov model niobija Število lupin: 5

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 12
Peta lupina: 1


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Nb-90 14.6 ure
Nb-91 700 let
Nb-91m 62 dni
Nb-92 3.6E7 let
Nb-92m 10.13 dneva
Nb-93 Stabilen
Nb-93m 16.1 leta
Nb-94 20000 let
Nb-94m 6.26 minute
Nb-95 34.97 dneva
Nb-95m 3.61 dneva
Nb-96 23.4 ure
Nb-97 1.23 ure
Nb-97m 58.1 sekunde


Drugi podatki

Datum odkritja: 1801
Odkritelj: Charles Hatchet
Izvor imena in simbola: Po Niobe, hčer bajeslovnega kralja Tantalusa
Uporabnost: Ni znane uporabe
Pridobivanje: Columbit

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia