NIKELJ
Informacije veljajo za Ni-59, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Ni
Atomsko število: 28
Relativna atomska masa: 58.6934
Temperatura tališča: 1453°C
Temperatura vrelišča: 2732°C
Število protonov/elektronov: 28
Število nevtronov: 31
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 8.902 g/cm3
Barva: Bela


Atomska struktura

Bohrov model niklja Število lupin: 4

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 16
Četrta lupina: 2

Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Ni-56 6.1 dneva
Ni-57 35.6 ure
Ni-58 Stabilen
Ni-59 76000 let
Ni-60 Stabilen
Ni-61 Stabilen
Ni-62 Stabilen
Ni-63 100 let
Ni-64 Stabilen
Ni-65 2.51 ure


Drugi podatki

Datum odkritja: 1751
Odkritelj: Alex Cronstedt
Izvor imena in simbola: Iz Grščine kupfernickel (nepravi baker)
Uporabnost: Legirana jekla (poveča trdnost, trdoto, žilavost, obstojnost proti keroziji, električno upornost), Ni-Cd in Ni-Fe batrije, grelni vodinki
Pridobivanje: Pentlandit

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia