NOBELIJ
Informacije veljajo za No-259, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: No
Atomsko število: 102
Relativna atomska masa: (259)
Temperatura tališča: Neznana
Temperatura vrelišča: Neznana
Število protonov/elektronov: 102
Število nevtronov: 157
Razporeditev (po družinah): Aktinoid
Kristalna struktura: Neznana
Gostota pri 293 K: Neznana
Barva: Neznana


Atomska struktura

Bohrov model nobelija Število lupin: 7

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 32
Peta lupina: 32
Šesta lupina: 8
Sedma lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
No-253 1.7 minute


Drugi podatki

Datum odkritja: 1957
Odkritelj: Nobel Institute for Physics (Nobelov Institut za Fiziko)
Izvor imena in simbola: Po Alfredu Nobelu
Uporabnost: Ni znane uporabe
Pridobivanje: Umetno

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia