OSMIJ
Informacije veljajo za Os-190, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Os
Atomsko število: 76
Relativna atomska masa: 190.23
Temperatura tališča: 3045°C
Temperatura vrelišča: 5027°C
Število protonov/elektronov: 76
Število nevtronov: 114
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Heksagonalna
Gostota pri 293 K: 22.4 g/cm3
Barva: Črna


Atomska struktura

Bohrov model osmija Število lupin: 6

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 32
Peta lupina: 14
Šesta lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Os-184 Stabilen
Os-185 93.6 dneva
Os-186 2E15 let
Os-187 Stabilen
Os-188 Stabilen
Os-189 Stabilen
Os-190 Stabilen
Os-190m 9.9 minute
Os-191 15.4 dneva
Os-191m 13.1 ure
Os-192 Stabilen
Os-193 30.5 ure
Os-194 6 let


Drugi podatki

Datum odkritja: 1804
Odkritelj: Smithson Tenant
Izvor imena in simbola: Iz Grščine osmë (vonj)
Uporabnost: Konica zlatih peres, žarilne nitke v žarnicah
Pridobivanje: Rude, ki vsebujejo platino

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia