PROTAKTINIJ
Informacije veljajo za Pa-231, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Pa
Atomsko število: 91
Relativna atomska masa: 231.03587
Temperatura tališča: 1600°C
Temperatura vrelišča: Neznana
Število protonov/elektronov: 91
Število nevtronov: 140
Razporeditev (po družinah): Aktinoid
Kristalna struktura: Triklinska
Gostota pri 293 K: 15.4 g/cm3
Barva: Neznana


Atomska struktura

Bohrov model protaktinij Število lupin: 7

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 32
Peta lupina: 20
Šesta lupina: 9
Sedma lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Pa-230 17.4 dneva
Pa-231 32800 let
Pa-233 27 dni
Pa-234 6.69 ure
Pa-234m 1.17 minute


Drugi podatki

Datum odkritja: 1917
Odkritelj: Fredrich Soddy
Izvor imena in simbola: Iz Grščine protos (prvi)
Uporabnost: Ni znane uporabe
Pridobivanje: Produkt cepljenja urana, plutonija

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia