SVINEC
Informacije veljajo za Pb-207, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Pb
Atomsko število: 82
Relativna atomska masa: 207.2
Temperatura tališča: 327.5°C
Temperatura vrelišča: 1740°C
Število protonov/elektronov: 82
Število nevtronov: 126
Razporeditev (po družinah): Ostala kovina
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 11.34 g/cm3
Barva: Modro/siva


Atomska struktura

Bohrov model svinca Število lupin: 6

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 32
Peta lupina: 18
Šesta lupina: 4


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Pb-202 53000 let
Pb-203 2.16 dneva
Pb-204 Stabilen
Pb-204m 1.12 ure
Pb-205 1.5E7 let
Pb-206 Stabilen
Pb-207 Stabilen
Pb-208 Stabilen
Pb-209 3.25 ure
Pb-210 22.3 leta
Pb-211 36.1 minute
Pb-212 10.64 ure
Pb-214 27 minut


Drugi podatki

Datum odkritja: Poznano že v davnini
Odkritelj: Neznan
Izvor simbola: Iz Latinščine plumbum (svinec)
Uporabnost: Ščit pred radiacijo, baterije
Pridobivanje: Gelanit

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia