PROMETRIJ
Informacije veljajo za Pm-145, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Pm
Atomsko število: 61
Relativna atomska masa: (145)
Temperatura tališča: Neznana
Temperatura vrelišča: Neznana
Število protonov/elektronov: 61
Število nevtronov: 84
Razporeditev (po družinah): Lantanoid
Kristalna struktura: Heksagonalna
Gostota pri 293 K: 6.475 g/cm3
Barva: Neznana

Atomska struktura

Bohrov model prometrija Število lupin: 6

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 23
Peta lupina: 8
Šesta lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Pm-143 265 let
Pm-144 360 let
Pm-145 17.7 leta
Pm-146 5.53 leta
Pm-147 2.62 leta
Pm-148 5.37 dneva
Pm-148m 41.3 dneva
Pm-149 2.21 dneva
Pm-151 1.18 dneva


Drugi podatki

Datum odkritja: 1945
Odkritelj: J.A. Marinsky
Izvor imena in simbola: Od boga Prometreja (ukradel je ogenj z neba in ga dal ljudem)
Uporabnost: Ni znane uporabe
Pridobivanje: Produkt cepljenja urana, plutonija

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia