PLATINA
Informacije veljajo za Pt-195, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Pt
Atomsko število: 78
Relativna atomska masa: 195.078
Temperatura tališča: 1772°C
Temperatura vrelišča: 3827°C
Število protonov/elektronov: 78
Število nevtronov: 117
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 21.45 g/cm3
Barva: Srebrnkasta


Atomska struktura

Bohrov model platina Število lupin: 6

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 32
Peta lupina: 17
Šesta lupina: 1


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Pt-188 10.2 dneva
Pt-190 6.0E11 let
Pt-191 2.96 dneva
Pt-192 Stabilen
Pt-193 60 let
Pt-193m 4.33 dneva
Pt-194 Stabilen
Pt-195 Stabilen
Pt-195m 4.02 dneva
Pt-196 Stabilen
Pt-197 18.3 ure
Pt-197m 1.59 ure
Pt-198 Stabilen


Drugi podatki

Datum odkritja: 1735
Odkritelj: Julius Scaliger
Name Origin: Iz Spanščine platina (malo srebro)
Uporabnost: Nakit, posode, katalizator
Pridobivanje: Ruda

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia