RUBIDIJ
Informacije veljajo za Rb-85, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Rb
Atomsko število: 37
Relativna atomska masa: 85.4678
Temperatura tališča: 38.89°C
Temperatura vrelišča: 688°C
Število protonov/elektronov: 37
Število nevtronov: 48
Razporeditev (po družinah): Alkalijska kovina
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 1.532 g/cm3
Barva: Srebrna


Atomska struktura

Bohrov model rubidija Število lupin: 5

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 8
Peta lupina: 1


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Rb-81 4.57 ure
Rb-82 2.25 minute
Rb-83 86.2 dneva
Rb-84 32.9 dneva
Rb-85 Stabilen
Rb-86 18.65 days
Rb-87 4.8E10 let
Rb-88 17.7 minute
Rb-89 15.44 minute
Rb-90 2.6 minute
Rb-90m 4.3 minute


Drugi podatki

Datum odkritja: 1861
Odkritelj: R. Bunsen
Izvor imena in simbola: Iz Latinščine rubidus (rdeča)
Uporabnost: Katalizator, fotoelektrična celica
Pridobivanje: Produkt litija

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia