RENIJ
Informacije veljajo za Re-186, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Re
Atomsko število: 75
Relativna atomska masa: 186.207
Temperatura tališča: 3180°C
Temperatura vrelišča: 5627°C
Število protonov/elektronov: 75
Število nevtronov: 111
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Heksagonalna
Gostota pri 293 K: 21.02 g/cm3
Barva: Srebrnkasta


Atomska struktura

Bohrov model renija Število lupin: 6

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 32
Peta lupina: 13
Šesta lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Re-182 2.67 dneva
Re-182m 12.7 ure
Re-183 70 dni
Re-184 38 dni
Re-184m 165 dni
Re-185 Stabilen
Re-186 3.77 dneva
Re-187 4.1E10 let
Re-188 16.94 ure


Drugi podatki

Datum odkritja: 1925
Odkritelj: Walter Noddack
Izvor imena in simbola: Od Renskih provinc v Nemčiji
Uporabnost: Vlakna za masni spektrograf
Pridobivanje: Gadolinit, molybdenit

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia