RODIJ
Informacije veljajo za Rh-103, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Rh
Atomsko število: 45
Relativna atomska masa: 102.9055
Temperatura tališča: 1966°C
Temperatura vrelišča: 3727°C
Število protonov/elektronov: 45
Število nevtronov: 58
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 12.41 g/cm3
Barva: Srebrnkasta


Atomska struktura

Bohrov model rodija Število lupin: 5

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 16
Peta lupina: 1


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Rh-101 3.3 leta
Rh-101m 4.35 dneva
Rh-102 2.9 leta
Rh-102m 207 dni
Rh-103 Stabilen
Rh-103m 56.12 minute
Rh-105 35.36 ure
Rh-105m 40 sekund
Rh-106 29.9 sekunde


Drugi podatki

Datum odkritja: 1803
Odkritelj: William Wollaston
Izvor imena in simbola: Iz Grščine rhodon (roža)
Uporabnost: Termoelementi
Pridobivanje: Stranski proizvod izdelovanja niklja

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia