RUTENIJ
Informacije veljajo za Ru-101, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Ru
Atomsko število: 44
Relativna atomska masa: 101.07
Temperatura tališča: 2250°C
Temperatura vrelišča: 3900°C
Število protonov/elektronov: 44
Število nevtronov: 57
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Heksagonalna
Gostota pri 293 K: 12.2 g/cm3
Barva: Srebrnkasta


Atomska struktura

Bohrov model rutenija Število lupin: 5

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 15
Peta lupina: 1


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Ru-96 Stabilen
Ru-97 2.89 dneva
Ru-98 Stabilen
Ru-99 Stabilen
Ru-100 Stabilen
Ru-101 Stabilen
Ru-102 Stabilen
Ru-103 39.27 dneva
Ru-104 Stabilen
Ru-105 4.44 ure
Ru-106 1.02 leta


Drugi podatki

Datum odkritja: 1844
Odkritelj: Karl Klaus
Name Origin: Iz Latinščine Ruthenia (Rusija)
Uporabnost: Primesi platini
Pridobivanje: Pentlandit, pyroxinit

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia