ANTIMON
Informacije veljajo za Sb-122, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Sb
Atomsko število: 51
Relativna atomska masa: 121.76
Temperatura tališča: 630°C
Temperatura vrelišča: 1750°C
Število protonov/elektronov: 51
Število nevtronov: 71
Razporeditev (po družinah): Polkovina
Kristalna struktura: Rombična
Gostota pri 293 K: 6.684 g/cm3
Barva: Modrikasta


Atomska struktura

Bohrov model antimon Število lupin: 5

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 18
Peta lupina: 5


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Sb-117 2.8 ure
Sb-119 38.1 ure
Sb-120 15.89 minute
Sb-121 Stabilen
Sb-122 2.7 dneva
Sb-123 Stabilen
Sb-124 60.2 dneva
Sb-125 2.75 let
Sb-126 12.4 dneva
Sb-126m 19 minute
Sb-127 3.84 dneva
Sb-129 4.4 ure


Drugi podatki

Datum odkritja: Poznano že v davnini
Odkritelj: Neznan
Izvor imena: Iz Grščine anti (nasproten) in monos (samota)
Uporabnost: Plastika, kemikalije
Pridobivanje: Stibnit, valentinit

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia