SELEN
Informacije veljajo za Se-79, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Se
Atomsko število: 34
Relativna atomska masa: 78.96
Temperatura tališča: 217°C
Temperatura vrelišča: 684.9°C
Število protonov/elektronov: 34
Število nevtronov: 45
Razporeditev (po družinah): Nekovina
Kristalna struktura: Heksagonalna
Gostota pri 293 K: 4.79 g/cm3
Barva: Siva


Atomska struktura

Bohrov model selena Število lupin: 4

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 6


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Se-73 7.15 ure
Se-74 Stabilen
Se-75 119.78 dneva
Se-76 Stabilen
Se-77 Stabilen
Se-78 Stabilen
Se-79 65000 let
Se-80 Stabilen
Se-82 Stabilen


Drugi podatki

Datum odkritja: 1817
Odkritelj: Jons Berzelius
Izvor imena in simbola: Iz grščine Selęnę (Luna)
Uporabnost: Fotoelektrične celice, TV kamere
Pridobivanje: Rafineriranje svinca, bakra, niklja

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia