SAMARIJ
Informacije veljajo za Sm-150, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Sm
Atomsko število: 62
Relativna atomska masa: 150.36
Temperatura tališča: 1072°C
Temperatura vrelišča: 1900°C
Število protonov/elektronov: 62
Število nevtronov: 88
Razporeditev (po družinah): Lantanoid
Kristalna struktura: Rombična
Gostota pri 293 K: 7.54 g/cm3
Barva: Srebrna


Atomska struktura

Bohrov model samarij Število lupin: 6

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 24
Peta lupina: 8
Šesta lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Sm-144 Stabilen
Sm-145 340 dni
Sm-146 1.03E8 let
Sm-147 1.06E11 let
Sm-148 7.0E15 let
Sm-149 Stabilen
Sm-150 Stabilen
Sm-151 90 let
Sm-152 Stabilen
Sm-153 1.92 dneva
Sm-154 Stabilen


Drugi podatki

Datum odkritja: 1879
Odkritelj: Paul Emile Lecoq de Boisbaudran
Izvor imena in simbola: Smarskit (mineral)
Uporabnost: Ni znane uporabe
Pridobivanje: Z drugimi aktinoidi in lantanoidi

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia