KOSITER
Informacije veljajo za Sn-119, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Sn
Atomsko število: 50
Relativna atomska masa: 118.71
Temperatura tališča: 231.9°C
Temperatura vrelišča: 2270°C
Število protonov/elektronov: 50
Število nevtronov: 69
Razporeditev (po družinah): Ostala kovina
Kristalna struktura: Tetragonalna
Gostota pri 293 K: 7.31 g/cm3
Barva: Bela


Atomska struktura

Bohrov model kositra Število lupin: 5

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 18
Peta lupina: 4


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Sn-112 Stabilen
Sn-113 115.1 dneva
Sn-114 Stabilen
Sn-115 Stabilen
Sn-116 Stabilen
Sn-117 Stabilen
Sn-117m 13.6 dneva
Sn-118 Stabilen
Sn-119 Stabilen
Sn-119m 293 dni
Sn-120 Stabilen
Sn-121 1.12 dneva
Sn-121m 55 let
Sn-122 Stabilen
Sn-123 129.2 dneva
Sn-123m 40.1 minute
Sn-124 Stabilen
Sn-125 9.63 dneva
Sn-125m 9.5 minute
Sn-126 100000 let


Drugi podatki

Datum odkritja: Poznano že v davnini
Odkritelj: Neznana
Izvor simbola: Iz Latinščine stannum (kositer)
Uporabnost: Prevleka za jeklene konzerve
Pridobivanje: Ruda cassiterit

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia