STRONCIJ
Informacije veljajo za Sr-8, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Sr
Atomsko število: 38
Relativna atomska masa: 87.62
Temperatura tališča: 769°C
Temperatura vrelišča: 1384°C
Število protonov/elektronov: 38
Število nevtronov: 50
Razporeditev (po družinah): Zemljo alkalijska kovina
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 2.54 g/cm3
Barva: Rumenkasta


Atomska struktura

Bohrov model stroncija Število lupin: 5

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 8
Peta lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Sr-82 25.36 dneva
Sr-83 1.35 dneva
Sr-84 Stabilen
Sr-85 64.84 dneva
Sr-85m 1.27 ure
Sr-86 Stabilen
Sr-87 Stabilen
Sr-87m 2.8 ure
Sr-88 Stabilen
Sr-89 50.52 dneva
Sr-90 29.1 leta
Sr-91 9.5 ure
Sr-92 2.71 ure
Sr-93 7.4 minute


Drugi podatki

Datum odkritja: 1790
Odkritelj: A. Crawford
Izvor imena in simbola: Po Strotian (Škotsko mesto)
Uporabnost: Svetlobni signal, ognjemet, škrlatna barva
Pridobivanje: Celestit, strontianit

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia