TERBIJ
Informacije veljajo za Tb-159, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Tb
Atomsko število: 65
Relativna atomska masa: 158.92534
Temperatura tališča: 1360°C
Temperatura vrelišča: 3041°C
Število protonov/elektronov: 65
Število nevtronov: 94
Razporeditev (po družinah): Lantanoid
Kristalna struktura: Heksagonalna
Gostota pri 293 K: 8.27 g/cm3
Barva: Srebrnkasta


Atomska struktura

Bohrov model terbija Število lupin: 6

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 27
Peta lupina: 8
Šesta lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Tb-151 17.61 ure
Tb-155 5.3 dneva
Tb-156 5.3 dneva
Tb-157 110 let
Tb-158 180 let
Tb-159 Stabilen
Tb-160 72.3 dneva
Tb-161 6.91 dneva
Tb-162 7.6 minute


Drugi podatki

Datum odkritja: 1843
Odkritelj: Carl Mosander
Name Origin: Ytterby (mesto na Švedskem)
Uporabnost: Bervne televizije
Pridobivanje: Z ostalimi lantanoidi

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia