TELUR
Informacije veljajo za Te-128, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Te
Atomsko število: 52
Relativna atomska masa: 127.6
Temperatura tališča: 449.5°C
Temperatura vrelišča: 989.8°C
Število protonov/elektronov: 52
Število nevtronov: 76
Razporeditev (po družinah): Polkovina
Kristalna struktura: Heksagonalna
Gostota pri 293 K: 6.24 g/cm3
Barva: Srebrnkasta


Atomska struktura

Bohrov model telura Število lupin: 5

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 18
Peta lupina: 6


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Te-119 4.69 dneva
Te-120 Stabilen
Te-121 16.8 days
Te-121m 154 dni
Te-122 Stabilen
Te-123 1.3E12 let
Te-123m 119.7 dneva
Te-124 Stabilen
Te-125 Stabilen
Te-125m 58 dni
Te-126 Stabilen
Te-127 9.4 ure
Te-127m 109.0 days
Te-128 Stabilen
Te-129 1.16 ure
Te-129m 33.6 dneva
Te-130 2.5E21 let
Te-131 25 minut
Te-131m 1.35 dneva
Te-132 3.26 dneva
Te-133 12.4 minute
Te-133m 55.4 minute
Te-134 41.8 minute


Drugi podatki


Datum odkritja: 1728
Odkritelj: Franz Muller von Reichenstein
Name Origin: Iz Grščine tellus (Zemlja)
Uporabnost: Barvanje stekla in keramike
Pridobivanje: Stranski proizvod rafineriranja svinca in bakra

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia