TITAN
Informacije veljajo za Ti-48, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Ti
Atomsko število: 22
Relativna atomska masa: 47.867
Temperatura tališča: 1660°C
Temperatura vrelišča: 3287°C
Število protonov/elektronov: 22
Število nevtronov: 26
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Heksagonalna
Gostota pri 293 K: 4.54 g/cm3
Barva: Srebrnkasta


Atomska struktura

Bohrov model titana Število lupin: 4

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 10
Četrta lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Ti-44 52 let
Ti-45 3.07 ure
Ti-46 Stabilen
Ti-47 Stabilen
Ti-48 Stabilen
Ti-49 Stabilen
Ti-50 Stabilen
Ti-51 5.76 minute


Drugi podatki

Datum odkritja: 1791
Odkritelj: William Gregor
Name Origin: Iz Grščine titanos (Titani)
Uporabnost: Barva, guma, papir
Pridobivanje: Minerali (ilmenit, rutil)

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia