TALIJ
Informacije veljajo za Tl-204, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Tl
Atomsko število: 81
Relativna atomska masa: 204.3833
Temperatura tališča: 303.5°C
Temperatura vrelišča: 1457°C
Število protonov/elektronov: 81
Število nevtronov: 123
Razporeditev (po družinah): Ostala kovina
Kristalna struktura: Heksagonalna
Gostota pri 293 K: 11.85 g/cm3
Barva: Modrikasta


Atomska struktura

Bohrov model talija Število lupin: 6

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 32
Peta lupina: 18
Šesta lupina: 3


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Tl-200 1.08 dneva
Tl-201 3.03 dneva
Tl-202 12.23 dneva
Tl-203 Stabilen
Tl-204 3.78 leta
Tl-205 Stabilen
Tl-206 4.2 minute
Tl-207 4.77 minute
Tl-208 3.05 minute
Tl-209 2.2 minute
Tl-210 1.3 minute


Drugi podatki

Datum odkritja: 1861
Odkritelj: Sir William Crookes
Name Origin: Iz Grščine thallos (poganjek)
Uporabnost: Podganji in mravlji strupi, odkrivanje infra rdečega sevanja
Pridobivanje: Crookesit, hutchinsonit, lorandit

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia