TULIJ
Informacije veljajo za Tm-169, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Tm
Atomsko število: 69
Relativna atomska masa: 168.9342
Temperatura tališča: 1545°C
Temperatura vrelišča: 1727°C
Število protonov/elektronov: 69
Število nevtronov: 100
Razporeditev (po družinah): Lantanoid
Kristalna struktura: Heksagonalna
Gostota pri 293 K: 9.321 g/cm3
Barva: Srebrnkasta


Atomska struktura

Bohrov model tulija Število lupin: 6

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 31
Peta lupina: 8
Šesta lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Tm-168 93.1 dneva
Tm-169 Stabilen
Tm-170 128.6 dneva
Tm-171 1.92 leta
Tm-172 2.65 dneva


Drugi podatki

Datum odkritja: 1879
Odkritelj: Per Theodor Cleve
Izvor imena in simbola: Od Thule (staro ime za Sknadinavijo)
Uporabnost: Energija za prenosljive rentgene
Pridobivanje: Gadolinit, euxenit, xenotim

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia