UNUNUNIJ
Informacije veljajo za Uuu-272, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Uuu
Atomsko število: 111
Relativna atomska masa: (272)
Temperatura tališča: Neznana
Temperatura vrelišča: Neznana
Število protonov/elektronov: 111
Število nevtronov: 161
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Neznana
Gostota pri 293 K: Neznana
Barva: Neznana


Atomska struktura

Bohrov model unununija Število lupin: 7

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 32
Peta lupina: 32
Šesta lupina: 18
Sedma lupina: 1


Izotopi

Izotop Razpolovni čas


Drugi podatki

Datum odkritja: 1994
Odkritelj: S. Hofmann
Izvor imena in simbola: Un (1) un (1) un (1) ij
Uporabnost: Ni znane uporabe
Pridobivanje: Umetno

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia