VANADIJ
Informacije veljajo za V-51, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: V
Atomsko število: 23
Relativna atomska masa: 50.9415
Temperatura tališča: 1890°C
Temperatura vrelišča: 3380°C
Število protonov/elektronov: 23
Število nevtronov: 28
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 5.8 g/cm3
Barva: Srebrnkasta


Atomska struktura

Bohrov model vanadija Število lupin: 4

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 11
Četrta lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
V-48 15.98 dneva
V-49 337 dni
V-50 1.4E17 let
V-51 Stabilen
V-52 3.76 minute


Drugi podatki

Datum odkritja: 1830
Odkritelj: Nils Sefstrom
Izvor imena in simbola: Po Vanadis (skandinavska boginja)
Uporabnost: Katalizator, barva, barvni fiksir
Pridobivanje: Minerali (patronit, vanadinit)

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia