VOLFRAM
Informacije veljajo za W-184, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: W
Atomsko število: 74
Relativna atomska masa: 183.84
Temperatura tališča: 3410°C
Temperatura vrelišča: 5660°C
Število protonov/elektronov: 74
Število nevtronov: 110
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 19.3 g/cm3
Barva: Srebrna


Atomska struktura

Bohrov model volframa Število lupin: 6

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 32
Peta lupina: 12
Šesta lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
W-180 Stabilen
W-181 121.2 dneva
W-182 Stabilen
W-183 Stabilen
W-184 Stabilen
W-185 74.8 dneva
W-185m 1.6 minute
W-186 Stabilen
W-187 23.9 ure
W-188 69.4 dneva


Drugi podatki

Datum odkritja: 1783
Odkritelj: Fausto in Juan Jose de Elhuyar
Izvor imena in simbola: Od wolfram (nemško ime)
Uporabnost: Elektronska industrija
Pridobivanje: Scheelit, wolframit

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia