ITRIJ/font>
Informacije veljajo za Y-89, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Y
Atomsko število: 39
Relativna atomska masa: 88.90585
Temperatura tališča: 1523°C
Temperatura vrelišča: 3337°C
Število protonov/elektronov: 39
Število nevtronov: 50
Razporeditev (po družinah): Prehodni element
Kristalna struktura: Heksagonalna
Gostota pri 293 K: 4.469 g/cm3
Barva: Srebrna


Atomska struktura

Bohrov model itrija Število lupin: 5

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 9
Peta lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Y-86 14.74 ure
Y-87 3.35 dneva
Y-88 106.6 dneva
Y-89 Stabilen
Y-90 2.67 dneva
Y-90m 3.19 dneva
Y-91 58.51 dneva
Y-91m 49.71 minute
Y-92 3.54 ure
Y-93 10.2 ure


Drugi podatki

Datum odkritja: 1794
Odkritelj: Johann Gadolin
Izvor imena in simbola: Po Ytterby (mesto na Švedskem)
Uporabnost: Barvne televizije, radarji
Pridobivanje: Monazit, xenotim, yettriac

Če želite še druge podatke o kemijskih elementih in o periodnem sistememu elementov, slike in biografije znanih oseb, slike in podatke o živalih, video, animacije, poslušati glasbo, govore, atlas, iskati osebo, kemijski element, žival, državo, mesto... Potem kliknite:
Enciklopedijaby Enciklopedija - Encyclopedia